Przejdź do treści

Komunikaty

Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 21 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

  • w dniu 27.12.2019 r. (piątek) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie będzie NIECZYNNA
  • dzień 14.12.2019 r. (sobota) jest DNIEM PRACY – odpracowanie dnia wolnego

Komunikaty o jakości wody w basenach kąpielowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) po uzyskaniu pozytywnych wyników badania bakteriologicznego i fizykochemicznego pobranych próbek informuje, że woda w basenie kąpielowym krytym w Mławie ul. Kopernika 38 nie nadaje się do kąpieli.

Czytaj więcej

Komunikat o przydatności wody do kąpieli w Zalewie Ruda koło Mławy

                                                  KOMUNIKAT NR 2/2016

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, działając na podstawie

     -       art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                    

             (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412)

     -       Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011 r. w sprawie nadzoru nad

             jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2015 r.,          

             poz.1510)

     -       Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk

             i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1672)

 

oraz na podstawie oceny jakości wody informuje, że

Czytaj więcej