Przejdź do treści

O nas

PSSE w Mławie została utworzona w 1954r.

Obszar działania stacji obejmuje powiat mławski: miasto Mławę , gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo Osada, Stupsk, Szydłowo, Szreńsk, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mławie pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest Pani mgr inż. Ewa Sztuba.

Status prawny
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
Powiatowa Stacja prowadzona jest w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia.

Organizacja
Powiatowa Stacja działa na podstawie statutu nadanego przez Ministra Zdrowia oraz regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

.

  1. Oddział Nadzoru:
  • Sekcja Epidemiologii
  • Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
  • Sekcja Higieny Komunalnej
  • Sekcja Higieny Pracy
  • Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
  • Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
  • Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 

 2. Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

  • Stanowisko Pracy ds. Finansowo-Płacowych
  • Sekcja Administracyjna 

 3. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego

 4. Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych

 5. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. systemu jakości nadzoru

 6. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego